City of Things

City of Things is een Vlaams overheidsinitiatief dat steden en gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van slimme stadsoplossingen. Het project bevordert innovatie en technologie in het stedelijk landschap, met nadruk op geavanceerde technologieën.

Het doel van City of Things is om steden te helpen evolueren naar ‘smart cities’, waarbij data-gedreven besluitvorming en technologische oplossingen worden gebruikt om stedelijke uitdagingen aan te pakken en de levenskwaliteit te verbeteren. Lokale overheden worden gestimuleerd om experimenten uit te voeren en innovatieve projecten te ontwikkelen met subsidies en ondersteuning.

City of Things biedt een platform waar steden kunnen samenwerken met onderzoeksinstituten, bedrijven en andere stakeholders om nieuwe technologieën te testen en te implementeren. Het richt zich op domeinen zoals mobiliteit, energie-efficiëntie, stedelijke planning, veiligheid en burgerparticipatie, met als doel een meer geconnecteerde, duurzame en leefbare stedelijke omgeving te creëren voor burgers.

In 2018 voorzag de Vlaamse overheid 4 miljoen euro binnen City of Things om alle Vlaamse steden en gemeenten de kans te geven om smart city-toepassingen te benutten. Een van deze toepassingen was “databroker”, ontwikkeld door VVSG in samenwerking met Stad Gent. De resultaten hiervan zijn te zien in een animatievideo die de toepassing uitlegt.