Handicap International

Humanity & Inclusion Nederland (voorheen Handicap International) werkt aan het ondersteunen van mensen met een beperking en kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze organiseren bewustwordings- en fondsenwervingscampagnes, pleiten voor inclusieve beleidsmaatregelen en werken samen met andere NGO’s en overheidsinstanties.

Hoewel ze zelf geen projecten in Nederland uitvoeren, ondersteunen ze internationale projecten in crisisgebieden door fondsenwerving en expertise. Vrijwilligers en donateurs spelen een belangrijke rol in hun activiteiten, die bijdragen aan een inclusieve wereld waarin iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Voor de werking van de NGO, is men afhankelijk van giften. Om mensen aan te zetten tot maandelijkse giften werkten we deze explainervideo uit.

FLAT DESIGN

The principle of flat design focuses on clearly and simply communicating information. We use a limited color palette and aim for visual simplicity. This approach makes it possible to present complex subjects in an engaging and straightforward manner.

Expect a lead time of 4 weeks for the development of a flat design video.