Handicap International

Humanity & Inclusion Nederland (voorheen Handicap International) werkt aan het ondersteunen van mensen met een beperking en kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze organiseren bewustwordings- en fondsenwervingscampagnes, pleiten voor inclusieve beleidsmaatregelen en werken samen met andere NGO’s en overheidsinstanties.

Hoewel ze zelf geen projecten in Nederland uitvoeren, ondersteunen ze internationale projecten in crisisgebieden door fondsenwerving en expertise. Vrijwilligers en donateurs spelen een belangrijke rol in hun activiteiten, die bijdragen aan een inclusieve wereld waarin iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Voor de werking van de NGO, is men afhankelijk van giften. Om mensen aan te zetten tot maandelijkse giften werkten we deze explainervideo uit.

FLAT DESIGN

Het principe van flat design is gericht op het helder en simpel communiceren van informatie. We gebruiken een beperkt kleurenpalet en streven naar visuele eenvoud. Deze aanpak maakt het mogelijk om complexe onderwerpen op een luchtige manier te presenteren.

Verwacht een doorlooptijd van 4 weken voor de ontwikkeling van een flat design video.