Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in meer dan 50 ontwikkelingslanden. Voor de werking van de NGO, is men afhankelijk van giften. Om mensen aan te zetten tot maandelijkse giften werkten we deze explainervideo uit.