AHOVOKS

AHOVOKS is een Vlaams overheidsagentschap dat zich samen met verschillende onderwijspartners inzet voor levenslang leren voor iedereen. Zij zijn een divers agentschap en bieden een brede dienstverlening aan het onderwijs.

Flan Caramel produceerde een video voor AHOVOKS, waarin we de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) belicht.


EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Dit is een procedure waarbij iemands kennis en vaardigheden formeel worden erkend, ongeacht hoe deze zijn verworven. Bijgevolg worden EVC-procedures vaak gebruikt om informeel en non-formeel leren te waarderen en te documenteren. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het verkrijgen van een diploma, certificaat of kwalificatie.

Allereerst stimuleert EVC levenslang leren door individuen aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en ervaringen voortdurend te ontwikkelen. En dit ongeacht hun leeftijd of achtergrond. Dit is essentieel in een samenleving die voortdurend evolueert en waarin nieuwe vaardigheden en kennis snel relevant worden.

Een ander belangrijk aspect is de impact op de arbeidsmarkt. Door competenties te erkennen die buiten traditionele onderwijsstructuren zijn verworven, vergroot EVC de arbeidsmarkttoegang en -mobiliteit van individuen.

Daarnaast draagt EVC bij aan de kwaliteitsborging van het onderwijssysteem door ervoor te zorgen dat de verworven competenties op een gestandaardiseerde en gevalideerde manier worden beoordeeld en erkend.

Op het gebied van inclusie en gelijke kansen speelt EVC een cruciale rol door ervaringen en competenties te erkennen die buiten traditionele academische paden zijn opgedaan.

Kortom, EVC is van vitaal belang voor de Vlaamse overheid omdat het bijdraagt aan een inclusieve samenleving, verbeterde arbeidsmarkttoegang en de ontwikkeling van een competente en veerkrachtige arbeidskracht die klaar is om te reageren op de uitdagingen van de moderne tijd.