EVC of VAC maakt het mogelijk om competenties te laten herkennen en waarderen waar ze ook verworven zijn (vrije tijd, werk,..) Het filmpje richt zich op burgers die over bepaalde competenties beschikken zonder dat ze daarvoor een certificaat, getuigschrift, diploma … hebben behaald. Ze willen die competenties erkend zien aan de hand van een bewijs of (een) vrijstelling(en) in een opleiding.