Het International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) werd opgericht om het internationale bewustzijn van preventie en behandeling van huidscheuren te vergroten.

Het doel van de video was om de aandacht te vestigen op de preventie van “skin tears” (een soort wond die vaak voorkomt bij mensen met een kwetsbare huid). De video werd gebruikt voor een internationale “bewustmakingscampagne”.