Vorig jaar heeft de federale regering besloten de status van kunstenaars en werknemers in de culturele sector te hervormen en te verbeteren. Na een proces van burgerparticipatie via het platform Working in the Arts is er een politiek akkoord bereikt over deze nieuwe status.

Deze video had als doel om de betrokken kunstenaars uit te leggen wat dit nieuwe statuut inhoudt en hoe het in de toekomst zal werken. Het doelpubliek van deze video zijn Belgische kunstenaars, maar ook burgers voor informatieve doeleinden.