Het Kenniscentrum voor Kinderrechten KEKI wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. Het centrum streeft ernaar om de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkenning te geven. Het kenniscentrum kreeg van de Vlaamse Overheid opdracht een video te realiseren met als onderwerp :”De participatieve ontwikkeling van kindvriendelijke informatie over de rechten van kinderen in relatie tot de digitale wereld met als doelgroep kinderen van 9 tot 13 jaar.” Het resultaat hiervan kan je bekijken via deze video.