BLACKLINE ANIMATIE

Bij blackline animatie worden de tekeningen eerder schetsmatig getekend. Blackline animatie is een stijl die wordt gekenmerkt door zichtbare zware zwarte randen rond personages en objecten. Blackline animatie kan ook uitgewerkt worden met behulp van een hand die in actie de tekening uitwerkt. Dan noemen we dit whiteboard. De hand in kwestie betreft een hand die via een stockfoto werd uitgeknipt, en dienst doet als hand van de tekenaar.

Dit is een eenvoudigere manier van werken, in vergelijking met whiteboard animatie.

De tekeningen krijgen meer scherpte en dynamiek en kunnen op zich ook bewegen doorheen de animatie video.

KEKI

Het Kenniscentrum voor Kinderrechten KEKI wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. Het centrum streeft ernaar om de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkenning te geven. Het kenniscentrum kreeg van de Vlaamse Overheid opdracht een video te realiseren met als onderwerp :”De participatieve ontwikkeling van kindvriendelijke informatie over de rechten van kinderen in relatie tot de digitale wereld met als doelgroep kinderen van 9 tot 13 jaar.” Het resultaat hiervan kan je bekijken via deze video.