Multimodaal Vlaanderen

Multimodaal.Vlaanderen begeleidt en verbindt verladers en logistieke dienstverleners in hun zoektocht naar slim en duurzaam transport. Door de integratie van verschillende vervoersmodi wordt gestreefd naar een efficiëntere, duurzamere en economisch voordeligere manier van transport. Dit initiatief draagt bij aan de bredere doelstellingen van duurzaamheid en economische groei in Vlaanderen.

3D animatie

De doelstelling van deze video is om ICY toe te lichten. Meer bepaald door in te zoomen op de probleemstelling rond leeg containervervoer.

Bij het presenteren van complexe concepten zoals multimodaal transport, biedt 3D-animatie unieke voordelen:

Als eerste de visualisatie van Complexe Structuren. 3D-animatie maakt het mogelijk om ingewikkelde transportnetwerken en -processen op een duidelijke en visueel aantrekkelijke manier te tonen. Hierdoor worden abstracte concepten begrijpelijker.

Ten tweede wordt door  gebruik te maken van 3D kunnen we realistische simulaties creëren die een nauwkeurige weergave bieden van infrastructuur, voertuigen en logistieke operaties.

Ook zijn 3D-video’s visueel aantrekkelijker en kunnen kijkers beter betrekken. Dit verhoogt de aandacht en begrip voor het onderwerp.

Ten vierde maakt 3D het makkelijker om de ruimtelijke relaties tussen verschillende transportmodi te begrijpen.

Als laatste kan je met 3D-animatie verschillende scenario’s en hun impact op de transportketen simuleren Dit helpt om de voordelen van multimodaal transport beter te illustreren.