Multimodaal.Vlaanderen begeleidt en verbindt verladers en logistieke dienstverleners in hun zoektocht naar slim en duurzaam transport. De doelstelling van de video was hierbij om ICY toe te lichten. Meer bepaald door in te zoomen op de probleemstelling rond leeg containervervoer.