Inspectie 2.0 van de Vlaamse onderwijsinspectie

De Vlaamse onderwijsinspectie is bevoegd voor de controle op de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. Ze houdt toezicht op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, de financierings- en subsidiëringsvoorwaarden. Elk schooljaar controleert de Vlaamse onderwijsinspectie een aantal erkende scholen en centra in Vlaanderen en Vlaamse scholen en centra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Inspectie 2.0 van de Vlaamse Onderwijsinspectie is een vernieuwde aanpak voor het inspecteren van scholen en andere onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dit systeem werd ingevoerd om het kwaliteitsbewakingssysteem van het onderwijs te moderniseren en effectiever te maken.

Ook ondersteunt deze nieuwe aanpak het Vlaamse onderwijsstelsel bij het bieden van hoogwaardig onderwijs en om te zorgen dat alle leerlingen de best mogelijke leerervaring krijgen. Het biedt een balans tussen toezicht en ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en continue verbetering.

Inspectie 2.0 richt zich op gerichte en risicogebaseerde inspecties, waarbij scholen met mogelijke risico’s intensiever worden gecontroleerd. De aanpak bevordert samenwerking en ondersteuning, met duidelijke rapportering en gebruik van data om een compleet beeld van de schoolkwaliteit te krijgen. Periodieke inspecties en zelfevaluaties door scholen zorgen voor continue kwaliteitsverbetering.

Om dit alles bevattelijk en behapbaar te maken voor de scholen, werkte Flan Caramel een leuke explainer uit.