Deze video was één van de vele video’s die kadert in een centrale reeks onder de werknaam: “Sporta legt uit”. Hierbij werd er telkens een webinar georganiseerd rond een bepaald thema van de Sporta Team werking. Dit filmpje werd gebruikt als samenvattend filmpje voor de georganiseerd webinar.