Toerisme Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid en valt onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Toerisme. Toerisme Vlaanderen biedt vanuit de Vlaamse overheid ondersteuning aan toeristische partners in Vlaanderen op gebied van toerisme in de breedste zin van het woord. Deze video werd opgemaakt in functie van strategie 2030 voor natuur- en landschapstoerisme in Vlaanderen. Deze is reeds samen gevat in 2 à 3 pagina’s, daar het de de doelstelling was om dit te vertalen naar een animatiefilmpje.