KLANT

Het International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) werd opgericht om het internationale bewustzijn van preventie en behandeling van huidscheuren te vergroten.

Het doel van de 2D animatie video was om de aandacht te vestigen op de preventie van “skin tears” (een soort wond die vaak voorkomt bij mensen met een kwetsbare huid). De video werd gebruikt voor een internationale “bewustmakingscampagne”.

FLAT DESIGN

Het doel van flat design is om dingen zo eenvoudig en helder mogelijk over te brengen. We werken met een beperkt kleurenpalet en proberen alle visueel zo eenvoudig mogelijk te houden. Deze stijl zorgt ervoor dat soms moeilijke zaken op een luchtige manier
gevisualiseerd kunnen worden.

U kunt rekenen op een doorlooptijd van 4 weken voor de uitwerking van een 2D animatie video in flat design.