KLANT

Flan Caramel ondersteunde de Stad Deinze in hun campagne “#Deinze2040”. De campagne maakt in de video, de langetermijnvisie van de stad bekend. De stad wil namelijk volop inzetten op vernieuwing en duurzaamheid.

De visie van de stad voor 2020 is dat Deinze een stad wordt waar je in alle seizoenen kan genieten en dat alle faciliteiten op een kwartier fietsen of wandelen bereikbaar zijn binnen de stad en dorpskernen. Denk hierbij aan winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, cultuur en ontspanning.

CHALLENGE

De campagne publiceerde eerder al de ambities van de stad.
 Maar, er was meer nodig om de inwoners van Deinze te bereiken. Er was nood aan een laagdrempeliger medium en een duidelijke visualisatie.

In opdracht van Deinze maakte Flan Caramel 2 explainer video’s om de toekomstvisie van de stad kenbaar te maken. Eén video gaat over de algemene visie van de stad, de andere video is technischer, waarbij het Beleidsplan Ruimte wordt toegelicht.

De uitdaging voor beide video’s was om het concept van densiteit helder uit te leggen. Deinze wil evolueren naar een zachte stad, dat mensen samenbrengt en waar diverse activiteiten van mensen worden samenkomen om een betere levenkwaliteit aan te kunnen bieden. Anderzijds lag de focus bij de visualisatie op het brengen van herkenbare elementen en locaties van de Stad Deinze.

3D-ANIMATIE

Om optimaal in te spelen op beide zaken, kozen we voor 3D-animatie. De volledige stad werd gemodelleerd in 3D waarna we, zowel op macro- als microniveau, de veranderingen van de stad konden visualiseren. Door de samenwerking met de dienst Stedenbouw waren we in staat om om tot de juiste visualisatie te komen en een toekomstbeeld van 2024 te scheppen voor de stad.