DjustConnect – Explainer

DjustConnect is een platform dat zich specifiek richt op het veilig en efficiënt delen van data binnen de landbouwsector. Door middel van een explainer video leggen zij dit concept uit. Daarbovenop leggen ze een sterke nadruk op de bescherming van de rechten en belangen van boeren en tuinders. Het basisprincipe van DjustConnect is dat boeren eigenaar blijven van hun data. bijgevolg beslissen  de boeren zelf met wie zij deze informatie delen en voor welke doeleinden.

Toestemmingsmodel

Dit wordt mogelijk gemaakt door een strikt toestemmingsmodel. Derden die toegang willen tot de data moeten akkoord gaan met de voorwaarden die door de boer zijn vastgesteld. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd. Daarenboven hebben de boeren volledige transparantie en controle over het gebruik van hun gegevens.

Een derde partij dat zich niet houdt aan de afgesproken spelregels, krijgt geen toegang meer tot de gegevens. Bijgevolg kan de boer   de direct de toegang tot zijn data stopzetten. Op deze manier biedt DjustConnect zo een sectorgerichte oplossing die boeren ondersteunt in het optimaliseren van hun landbouwprocessen.Maar ook de verbetering van de productiviteit en het nemen van weloverwogen beslissingen. Tegelijkertijd wordt hun data-eigendom en privacy gerespecteerd.

De DjustConnect explainer video legt deze materie op een heldere manier uit!