Deze video werdt uitgewerkt voor de Vlaamse Landmaatschappij of VLM. Hierbij gaven me meer uitlegt over herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil. (HUKWPR) HUKWPR is een vrij complex instrument. Het was voor deze productie dan ook de uitdaging om met een samenhangend verhaal af te komen, die in een heldere, eenvoudige taal de essentie vatte van wat het instrument inhoudt en hoe het lokale besturen kan helpen in het zoeken naar oplossingen voor hun eigen open ruimte uitdagingen.