Deze video werd uitgewerkt voor de KU Leuven en behandelt de theorie rond onzekerheidskwantificatie. We staan kort stil bij het technische aspect, en concretiseren dit met een eenvoudig voorbeeld die betrekking heeft op peren. Uiteraard kan de theorie ook toegepast worden op andere cases.